Obchodní podmínky

Vážené klientky,

vážíme si toho, že jste se rozhodly navštívit náš kosmetický salon Katka Beauty poskytující  kosmetické služby a prodej na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním služby (přes rezervační systém, osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, soukromou zprávou na našich sociálních sítích), nákupem dárkového poukazu nebo produktu projevujete coby kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Pokud s níže popsanými obchodními podmínkami nesouhlasíte, máte možnost služeb nevyužít a nákup nerealizovat.

OBJEDNÁVKY A RUŠENÍ TERMÍNŮ

 • Při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
 • Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem
 • Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo kompenzovat ušlý zisk tím, že si ponechá zálohový poplatek uhrazený při rezervaci procedury. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.
 • Vyhrazujeme si právo ve výjimečných připadech, zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku el. energie apod. Pokud by tato situace nastala budeme Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

Objednávky i rušení rezervací provádějte na těchto kontaktech: 

INFORMOVANÝ SOUHLAS

 • Před první poskytovanou službou je kupující povinen podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.
 • V případě, kdy kupující odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.
 • Kupující je povinen informovat nás před ošetřením o případné změně zdravotního stavu.

DÁRKOVÉ POUKAZY

 • Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
 • Dárkový poukaz vystavujeme na částku 500, 1 000, 1 500, nebo 2 000 Kč (případně vyšší).
 • Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit – dárkový poukaz má platnost 6 měsíců od data zakoupení.
 • Termín doporučujeme rezervovat nejpozději 2 měsíce před koncem platnosti dárkového poukazu. V opačném případě se může stát, že již nenajdete volný termín, a tedy riskujete, že vám poukaz propadne.
 • Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
 • Kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
 • Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě v hotovosti. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
 • Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.
 

ODMÍTNUTÍ SLUŽBY POSKYTOVATELEM

Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v níže popsaných případech.

 • Kupující trpí kontraindikacemi.
 • Kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.
 • Kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.

DĚTI V PROVOZOVNĚ

 • Prosíme, je-li to ve Vašich silách, preferujeme, pokud přijdete BEZ dětí. Pokud děti s sebou vezmete, zajistěte jim adekvátní zábavu tak, aby nerušily vás samotné, ale ani nikoho jiného. Zároveň upozorňujeme, že za škody, způsobené dětmi, ručí jejich doprovod a je povinen je uhradit. 

ZVÍŘATA V PROVOZOVNĚ

 • přítomnost zvířat v provozovně je přísně zakázána!

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 • Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní a e-mailové adresy budou využity výhradně pro potřeby salonu a nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám.
 • Více informací o nakládání s Vašimi osobními údaji najdete na zde.

OTEVÍRACÍ DOBA

 • Náš salon je otevřený pouze v pracovních dnech od 8:00 do 17:00. Otevírací doba je zároveň závislá na objednávkách, a tedy v čas, kdy nemáme v salonu klientky, nemusíme být vždy přítomné. Případné vyzvednutí objednávek je proto vhodné vždy sjednat dopředu na konkrétní čas.

CENÍK

REKLAMACE

 • Reklamace na uvedenou službu je nutné podat pouze OSOBNĚ, nejlépe po telefonické dohodě a v domluvený čas v salonu a to nejdéle 24 hodin po poskytnutí ošetření.
 • Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení. Produkt musí být v původním balení, neotevřený a nepoužitý. S sebou musíte mít doklad o koupi.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.
 • Reklamace jsou vyřizovány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
 
Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2024 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.